Infrastruktúra Szabályozás Ellenőrzés Balesetmegelőzés Emberi tényező Hírek, aktualítások Szakcikkek
Az ittas vezetés miatti közúti balesetek száma a 18 és 24 év közöttiek esetében a legnagyobb. Egy holland intervenciós program („Alcohol-free on the road”) keretében frissen szerzett jogosítvánnyal rendelkező fiatalok lehetőséget kaptak, hogy kipróbálják, milyen eredménnyel tudnak végigvezetni egy tesztpályán józanul illetve ittasan. A program a személyesen átélt élmény hatásán alapszik. A kutatók úgy gondolták, hogy a fiatalok könnyebben megértik és felfogják az ittas vezetés okozta kockázatot, ha saját bőrükön tapasztalják meg, hogy ez milyen következménnyel járhat.
A járművezetők reakció ideje közvetlen hatást gyakorol a közlekedésbiztonságra. Fékezés során addig, amíg a járművezető nem nyomja meg a fékpedált, tehát nem reagál a fékezést indokolttá tevő helyzetre, a jármű nem kezd el lassulni. Így minél előbb reagál a járművezető, annál hamarabb áll meg a jármű, közlekedésbiztonsági szempontból ezért rendkívül fontos a járművezető reakció ideje. Figyelembe véve a járművezetéshez szükséges alapvető észlelési és cselekvési képességek értékelésére irányuló korábbi kutatásokat jelen cikk a reakció idő értékelésének kérdéseit mutatja be.
Az emberi tényező egyre nagyobb és nagyobb hangsúlyt kap a közúti közlekedésbiztonság javulását célzó szakmai tevékenység során. Ezért a közlekedési morált, valamint a járművezetők technikai felkészültségét nagymértékben meghatározó járművezető képzési rendszer felülvizsgálata, fejlesztése és folyamatos monitoringja kiemelkedő jelentőségű feladatok. A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutatása a közlekedésben való részvételhez szükséges készségeket és jártasságokat vizsgálja. 
A DRUID program arra a kérdésre keres válaszokat, hogy miképp hatnak a drogok és gyógyszerek a sofőrök vezetési képességére. A projektben 20 európai országból vettek részt olyan szervezetek, amelyek a kiemelkedő eredményekkel és tapasztalatokkal rendelkeznek a közlekedésbiztonság területén. A cél a drogok okozta közlekedésbiztonsági kockázatnövekedés tendenciáinak mélyebb megértése volt, emellett olyan javaslatok kerültek megfogalmazásra, amelyek elősegítik a prevenciós tevékenységet.  Magyarországot a programban a Szegedi Tudományegyetem képviselte.
A Safe & Sober kampány elsődleges célja, hogy felhívja a figyelmet az alkohol okozta közúti balesetek problémájára (különösen a felzárkózó EU tagállamokban), a politikai vezetők és a privát szektor magas szintű döntéshozói körében. A kampány első három éves ciklusa során sikerrel dolgozták ki az ittas vezetés megelőzését célzó helyi, regionális és országos irányelveket.
(1)(2)(3)4(5)(6)(7)
Emberi tényező