Infrastruktúra Szabályozás Ellenőrzés Balesetmegelőzés Emberi tényező Hírek, aktualítások Szakcikkek
Járművezető-képzést támogató számítógépes program az Orosz Föderációban

Az Oroszországi Autósiskolák Interregionális Egyesülete (MAASH) 2013 szeptemberében Szocsiban tartotta XVI. Nemzetközi Kongresszusát „A 2013. év autósiskolája” címmel, amelyre immár második alkalommal az NKH képzési-vizsgáztatási szakemberét is meghívták. A magyarországi szakember, egyszersmind a brüsszeli székhelyű Nemzetközi Gépjárművezetői Vizsgabizottság (CIECA) elnökhelyettese a négyszáz fő részvételével megrendezett plenáris ülésen a közúti járművezetői vizsgáztatás jövőbeni trendjeiről beszélt, és exkluzív meghívás keretében részt vett abban a tudományos kísérletben, amelyet Oleg Vladimirovich Mayborod, a gépjármű-műszaki tudományok kandidátusa, a moszkvai alkalmazott műszaki tudományegyetem (MADI) tanszékvezetője tartott az általa kifejlesztett, még tesztelés alatt álló járművezető-képzést támogató szoftver bemutatására, illetve tesztelésére.

A professzor által kifejlesztett PC-alapú program a járművezetői „tudás” műszeres mérésére szolgál úgy, hogy a járművezető-jelölt vezetési készségeit bizonyos előre meghatározott „standard” (ún. referencia) értékekkel hasonlítja össze, és lehetőséget nyújt a jelölt felkészültségének objektív mérésére. A tudomány fejlődése révén ma már sokfajta emberi magatartás, mint pl. a gépjármű-vezetési habitus vált mérhetővé azáltal, hogy a minőségi jellemzőket mérhető mennyiségi adatokká konvertáljuk. Ma a humanitárius tudományok döntő többsége (pszichológia, szociológia, lingvisztika stb.) matematikai modellek segítségével írja le a folyamatokat. Csak az olyan „tisztán elméleti tárgyaknak”, mint a járművezetés elmélete, nincsenek mennyiségileg mérhető adatai.

A járművezető-jelölt tudásának (felkészültségének) a megítélése olyan, mint a magasugró teljesítményének az értékelése fizikailag felhelyezett magasugró léc nélkül. Első lépésben a gépjárműoktató becsüli fel a jelölt „ugrási magasságát”, majd ezután a vizsgabiztoson a sor. A vezetői engedély kézhez vétele után ugyanezt az értékelést már a járművezető maga végzi („self-assessment”, önértékelés), és bizony mint ahogy sok esetben utóbb kiderül, a járművezetők „túl alacsonyat ugranak” azt hívén, hogy járművüket biztonságosan vezetik – a téves önértékelés minden következményével együtt.

A gépjárművezető-oktatásban (is) jól tudjuk, hogy a járművezető-jelölt folyamatos tájékoztatása saját teljesítményéről (a fejlődéséről) miként gyorsítja a tanulási (képességszerzési, fejlesztési) folyamatot (visszacsatolás, „feedback”). Ennek egyik megfelelő módszere, ha a járművezető teljesítményét bizonyos szempontok szerint mérni tudjuk, és a kapott értékeket „standard” értékekkel (referencia-értékekkel) hasonlítjuk össze.

Írásunk végén egy, a Moszkvából frissen kapott, 2013. november 3-án végzett kísérlet eredményeit részletesen ismertetjük, most előzetesen csak néhány fontosabb mennyiségi ismérv definícióját említjük meg.

A jármű biztonságos kezelésének mennyiségi ismérvei lehetnek pl.:

  • a járművel az adott útszakaszon elérhető Vc referencia-átlagsebesség (km/h);
  • a jármű műszakilag megállapított qs átlagos tüzelőanyag-fogyasztása (l/100 km).

A jármű biztonságos vezetésének ismérvei lehetnek pl.:

  • a járművel a kísérlet alatt elért Vmax legnagyobb haladási sebesség (km/h);
  • a mozgás „egyenetlenségének”, a gyorsítások nem megfelelő kivitelezésének a mértéke, a referenciaértéktől mért értékek eltéréseinek a négyzetével számolva, „gyorsítási zajnak” nevezve, Ơj –vel jelölve m/s2 mértékegységgel.

Végezetül a gazdaságos és környezettudatos vezetés (a továbbiakban: ökovezetés) mérési mutatója lehet a Qs tényleges tüzelőanyag-fogyasztás (l/100 km).

A programban szereplő „standard”, ún. referenciaértékeket tudományos módszerekkel elvégzett nagy számú kísérlet ugyancsak tudományos eszközökkel mért értékeinek átlaga alapján állapították meg. A jármű vezetésénél (Lada Kadina 1600 ccm) messzemenően figyelembe vették és műszerekkel mérték az ökovezetés ajánlásait (szabványait).

A következő ábrán az egyes kísérleti útszakaszokon a jelölt által teljesített tényleges átlagsebességeknek a referencia-értékekhez (Vc) való „viszonyulását” ábrázoltuk (előbbiek értéke nagymértékben függ a forgalmi viszonyoktól). A kt-vel jelölt „járműmozgási együttható” („haladási együttható”) a jármű adott útszakaszon végzett tényleges mozgásának összidejét viszonyítja a jármű teljes útszakaszra vonatkozó tényleges mozgási összidejéhez. A járművezetés biztonságának a fenntartása érdekében a Vc referenciasebesség értékének a kt mozgási együttható értékének a változásával szükségszerűen ugyancsak változnia kell (zöld sáv).

A kísérleti jármű (az oktatógépkocsi) fedélzeti egységéhez csatlakoztatott laptop képernyőjén folyamatosan kijelzésre kerül az adott útszakaszhoz tartozó Vc referencia-sebességérték, és azt a computer azonnal összehasonlítja az oktatójármű tényleges haladási sebességével. Mivel mind az eltúlzott sebesség, mind az indokolatlan lassú haladás potenciális veszélyt jelent a közlekedés biztonságára, a fedélzeti computer ellentétes előjelekkel (eltérő színskálával) folyamatosan figyelmeztetést ad erre. A sebességértékek összehasonlítása 5 km/h értékközökkel történik, mert a mérések szerint a járművezetők tartósan ilyen pontosan tudják tartani a kívánt sebességet.

A „gyorsítási zaj” Ơj mértéke egyszersmind a jármű tényleges, adott pillanatban maximális Vmax sebességének is a függvénye (t.i. amely sebességről megkezdjük a gyorsítást). A számítógép képernyőjén a gépjárművezető-oktató minden pillanatban figyelemmel kísérheti, hogy mikor megy át az indikátor a „zöld” zónából a „már nem megfelelő”, illetve a „veszélyes” zónába, és erről a járművezető-jelöltnek azonnal vizuális visszajelzést is ad. A sebesség növekedésével a megengedhető zaj mértéke csökken.

A tüzelőanyag-fogyasztás értékelésére a számítógép három görbét rajzol: Az ún. alapgörbét (zöld grafikon), a tényleges (műveleti) görbét (kék grafikon) és a „standard” (referencia) görbét (piros grafikon), amely utóbbi alakulása természetesen az adott útszakaszhoz tartozó Vc referencia átlagsebesség értékétől függ.

Érthető, hogy az ún. alapgörbe alakulása a pillanatnyi sebesség változásait követi. A tüzelőanyag-fogyasztás „standard” (korrigált) értéke az „alapfogyasztás” és az adott útszakaszhoz tartozó, a forgalmi viszonyokat tükröző együttható, példánkban 1,3 szorzata. E koefficiens értékét az adott útszakaszon elérhető 33,5 km/h referenciasebességhez tartozó, az ökovezetés szempontjai alapján optimalizált kombinált tüzelőanyag-fogyasztási érték alapján számították ki. Az adott útszakaszhoz, egyben az adott tesztelési (gyakorló vezetési) ciklushoz tartozó tényleges tüzelőanyag-fogyasztás referenciaértékét a grafikonon egy kör jelöli. A számítógép folyamatosan értékeli a jelölt ökovezetési magatartását valamennyi vezetési ciklus (5 km-es szakaszok) alatt. A folyamatos visszacsatolás alkalmazásával a jelölt teljesítménye észrevehetően javul a gyakorlóvezetés ideje alatt.

A vezetési ciklusok végén (minden 5 km megtétele után, valamint egy-egy gyakorló útszakasz, illetve a járművezetési óra végén) a számítógép összefoglaló táblázatban értékeli a gépjárművezető-jelölt vezetési teljesítményét. A következő táblázatban például a tanulóvezető teljesítményének az értékelését láthatjuk a két vezetési óra letöltése után. Amint az a táblázatból kiolvasható, a tanulóvezető „vezetési teljesítménye” három ponton nem felelt meg a követelményeknek. A Ơj gyorsítási zaj és a qs tüzelőanyag-átlagfogyasztás túllépte a teljes útszakaszra vonatkozó referenciaértékeket, ugyanakkor a Kqv „tüzelőanyag-hasznosítási együttható” értéke jóval alatta maradt a kívánalomnak. Ez az együttható azt mutatja meg, hogy a járművezető-jelölt „vezetési módja” (vezetési stílusa, járművezetési és adott esetben kezelési kompetenciája) egy liter tüzelőanyagot milyen hatékonysággal tud gazdaságosan és környezettudatosan mozgási energiává átalakítani, 100 km távolságra vetítve. Mértékegysége: km2/liter-óra (lásd még később).

A következő táblázat ugyanakkor egy olyan 5 km-es vezetési ciklus adatait szemlélteti, ahol a tanulóvezető minden mért „vezetési teljesítménye” a követelmények határain belül maradt. (A számítógép a tanulóvezető teljesítményét 5 km-es ciklusonként automatikusan értékeli, hogy gyakorlás közben biztosított legyen a rendszeres visszacsatolás. Természetesen a teljes vezetési gyakorlat végén ugyanúgy összesített értékelést is ad.)

Oleg Mayborod professzor az NKH szakemberét a számítógépes program exkluzív tesztelésére invitálta szeptember 26-án, amelynek során a Szocsi, Adler kerület és a 2014. februári XXII. Téli Olimpiai Játékok olimpiai faluja, Krasnaya Polyana közötti kb. 46 km-es távolságot tették meg oda-vissza, és regisztrálták folyamatosan a vezetési eredményeket. Az 1600 köbcentiméter hengerűrtartalmú Lada Kadina oktatógépkocsit ezúttal egy járművezető-szakoktató (hölgy) vezette, aki a közel 100 km hosszú tesztelési út során különböző vezetési stílusokat alkalmazott. A vezetés adatait Oleg Mayborod professzor az NKH szakemberével a jármű fedélzeti egységére kapcsolt laptop képernyőjén kijelzett adatok, táblázatok és grafikonok segítségével értékelte.

A vezetés adatait Oleg Mayborod professzor az NKH szakemberével a jármű fedélzeti egységére kapcsolt laptop képernyőjén kijelzett adatok, táblázatok és grafikonok segítségével értékelte.

A vezetés adatait Oleg Mayborod professzor az NKH szakemberével a jármű fedélzeti egységére kapcsolt laptop képernyőjén kijelzett adatok, táblázatok és grafikonok segítségével értékelte.

Végezetül egy friss kísérlet adatait is ismertetjük, amelyet „valódi” gépjárművezető-jelölttel (tanulóvezetővel) végeztek Moszkvában, 2013. november 3-án. A tanuló a tesztvezetés előtt kellőképpen megismerkedett a járművel (1600 ccm Lada), illetve a gazdaságos és környezettudatos járművezetés szempontjaival tisztában volt. A táblázat adatai egy kifejezetten agresszív járművezetői stílus jegyeit tükrözik.

A jelölések magyarázata

T - „normál” helyi óra-idő; óra:perc

ΔS - a kísérleti útszakasz hossza; km

Vmax - a jelölt legnagyobb haladási sebessége a kísérlet alatt; km/h

Vmax.H - az adott útszakaszra megengedett legnagyobb haladási sebesség; km/h (a vizsgaszabályzat szerint 3 km/h túllépés megengedett)

σ - gyorsítási zaj (a közepes értéktől mért eltérések négyzetátlaga); m/s2

σH - a gyorsítási zaj referenciaértéke; m/s2

Vc - az adott útszakaszon elérhető referencia-átlagsebesség m/s mértékegységgel, amely a ΔS úthossz alapján a napszakokat is figyelembe véve, a ts időkorrekciós tényező felhasználásával kerül megállapításra

Vc.min - az a megengedett legkisebb referencia átlagsebesség-érték m/s mértékegységgel, amelynek teljesítése a vizsgán a jelölttől még elfogadható

q - mért tüzelőanyag-átlagfogyasztás, l/100 km, a kísérlet (a vizsga) alatt

qH - norma szerinti (referencia) tüzelőanyag-átlagfogyasztás; l/100 km

Kqv - másképpen V/q, annak a mutatója, hogy a jelölt egy liter tüzelőanyagot milyen hatékonysággal képes mozgási energiává átalakítani 100 km távolságra vetítve; 100 km2/lh (ez utóbbi: liter-óra)

kt - az adott útszakaszra és idősszakra jellemző, a forgalmi viszonyokat tükröző együttható, a jármű tényleges mozgási idejét az összmenetidőhöz viszonyító koefficiens

A tesztmenet (imitált vizsga) értékelési táblázatának első sorában (11:20 órai kezdettel) a tanulóvezető csúcsforgalomban, kvázi forgalmi dugóban, négysávos úton haladt. Erre utal a kt meglehetősen alacsony értéke (0,38), ám a tanulóvezető a megengedett sebességet jelentősen túllépte, és a tüzelőanyag-fogyasztása is megemelkedett.

Az értékelő lap második (érdemi) sorában (12:15 órakor) a tanulóvezető ugyancsak négysávos úton haladt, de már kedvezőbb forgalmi körülmények között, amire a kt most már magasabb értéke (0,77) utal. Az útszakaszon egy helyen volt forgalmi torlódás, ezért az elérhető maximális referenciasebesség még most sem túlzottan magas. A tanulóvezető túllépte az adott útszakaszra megengedett legnagyobb haladási sebességet, a gyorsításai is agresszívek voltak, érthető tehát, hogy a tüzelőanyag-átlagfogyasztása is nagyobb a normatívnál.

A harmadik sorban, ugyanazon 34,8 km-es tesztelési útszakasz utolsó 5 kilométerén a forgalmi viszonyok számottevően javultak, így a kt tényező értéke is 0,92 nagyságúra emelkedett. A tanulóvezető itt is túllépte a megengedett legnagyobb sebességet, agresszíven gyorsított; a tüzelőanyag-fogyasztása kis mértékben túllépte az előirányzottat.

A negyedik sorban az oktatógépkocsi gyorsabb útszakaszra érkezett, szinte folyamatosan haladt, a „haladási tényező” értéke elérte a 0,99 értéket. A sűrű járműforgalom miatt torlódás kialakulásától lehetett tartani, ám ez nem következett be. A tanulóvezető a megengedett sebességet csak kis mértékben lépte túl, a gyorsításai ha kevésbé is, de még mindig agresszívek voltak. A jármű fogyasztása így is egy literrel meghaladta a referenciaértéket, mert a sebességváltó a kelleténél rendre alacsonyabb fokozatban volt.

Az ötödik sorban a 19,8 km hosszú tesztelési szakasz utolsó 5 kilométerére vonatkozó adatokat olvashatjuk. A sebességtúllépés elhanyagolható, és a jármú átlagfogyasztása is a határérték alá javult.

A hatodik sor egy megállás utáni, 18,9 km hosszú útszakasz abszolválásának teljesítmény-adatait mutatja. A bal sáv építése miatti részleges forgalomlassítás okán a „haladási tényező” értéke 0,93-ra mérséklődött. A tanulóvezető a megengedett sebességhatárt túllépte, gyorsításai még mindig meglehetősen erőszakosak voltak, és ennek megfelelően a tüzelőanyag-átlagfogyasztás is meghaladta az előírt mértéket. A hetedik sor alapján látszik azonban, hogy a tanulóvezető teljesítménye az útszakasz utolsó öt kilométerének a megtétele alatt némelyest javult.

A gyakorló (teszt-) vezetést rövid pihenő és az addigi teljesítmény kiértékelése követte. A visszaútra ugyanazon az útvonalon került sor, előbb az említett két-, majd a négysávos útszakaszon. A kt haladási tényező értéke mindvégig igen kedvezően alakult. A táblázat további soraiból tisztán kivehető, hogy a tanulóvezető teljesítménye nagymértékben javult, valamennyi mutató értéke a megengedett határon belül maradt, így biztonságos, környezettudatos vezetésre láthattunk példát.

Az Oleg Mayborod professzor által kifejlesztett, illetve még tesztelés alatt álló program hasznos és látványos segédeszköze lehet a gépjárművezető-oktatásnak, de megfelelően felkészítve alkalmas lehet a járművezetők vizsgáztatása során is a vizsgabiztos segédeszközeként, növelve ezzel a vizsgáztatási eredmények objektivitását és megbízhatóságát, a döntések érvényességét (validitását, illetve azok verifikálását) is.

HIMA TAMÁS

Emberi tényező